ដំណឹងពីស្ថានទូត

HE Amb.jpg
VTL Cambodia-Singapore.jpg

សារបន្ទាន់!

* សូមអំពាវនាវបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ បន្តថែរក្សាសុខភាពនិងគោរពអោយបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវវិធានការសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរី និងជៀសវាងការធ្វើដំណើរចេញទៅប្រទេសផ្សេង បើមិនចាំបាច់ ក្នុងខណៈដែលពិភពលោកកំពុងបន្តរងការគំរាមកំហែងពី​ជំងឺដែលបង្កដោយវីរុសកូវីដ-១៩ ជាពិសេសប្រភេទវីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មី។ (សារថ្ងៃទី០៩ កក្កដា ២០២១)